// //*
About Me

SITUSGUNUNGPADANG.COM

The Masterpiece of Cultural Heritage


Situs Gunung Padang Sunda Land
0

Sampurasun…..

Assalamualaikum warohmatullohiwabarokatuh.

“Baheula, kuring kungsi nyawang, rek metik bentang ku ramo-ramo kahayang” Tinekanan sababaraha bentang geus marurag dina lahunan ditiiran mapaesan jalan kahirupan.

Masih keneh aya hiji udagan nu jadi harepan, kumalayang na lelembutan, kamana bae bandan nyungsina lumantung luhureun layung, kumacang handapeun mega, ngadingding na indung peuting.

Dibarung pang jurung indung di jajap pang du’a bapa kuring hayang nyebakeun diri ka nagri khususna kampung nu jadi pakusarakan tempat sim kuring gumelar ka alam dunya, tempat sirig waktu keur leutik, tempat diajar waktu keur budak. Ka lemah cai nu bareto jarang aya nu nyungi , kampung dusun pilemburan tegesna Desa Giri Mukti Kacamatan Campaka Kabupaten Cianjur, nu kiwari ngawitan mekar endah karembangan sengitna nyambuang ti gunung padang. Nepangkeun sim kuring:

N a m i ; Drs. Ece Rahmat Rustanda, M.M.Par

Kaping lahir : 10 Juli 1964

Tempat lahir : Kampung Sintok Desa Susukan Kecamatan Campaka

Kabupaten Cianjur

Padumukan : Kampung Babakan Simpang Desa Cidadap Kecamatan

Campaka Kabupaten Cianjur

Atikan : 1. SD Campaka IV Kec. Campaka Cianjur

  1. SMPN 1 Sukanagara Cianjur
  2. SPGN 1 Cianjur
  3. S1 Pendidikan Bahasa dan Santra Indonesia FPBS IKIP

Bandung

  1. S2 / Magister Manajemen Pariwisata. Sekolah Tinggi

Pariwisata Bandung

(The Plan For Developing Ekotourism in Biawak Island

Indramayu District West Java).

Kalungguhan : 1. Kepala SMKN 1 Anjatan Indramayu

  1. Direktur SBC TV
  2. Produser Film dan program acara Televisi

Pangajen : 1. Adiwiyata Th. 2007 ti Bpk. Presiden RI

  1. Adiwiyata Th. 2008 ti Bpk. Presiden RI
  2. Juara 1 Kepala SMK Berprestasi Jawa Barat 2012 ti Bpk

Gubernur Jawa Barat.

Cita-cita hayang ngamajukeun nagri ngarawat kampung halaman sangkan kaceluk ka awun-awun kawentar ka janapria, moal tiasa kalaksanakeun upami teu aya gawe bareng di sadaya lapisan masyarakat, utamina ti para sepuh anu aya di Cianjur.

Mugi-mugi ku cara rempug jukung sauyunan, gawe rancage sadaya lapisan masyarakat ti kawit pejabat dug ka rahayat cita-cita ngakat darajat Situs Gunung Padang sangkan kakoncara ka manca nagara tiasa kalaksanakeun kalayan pinuh ku hidayah tur barokah keur masa depan anak incu urang sadayana. Amien

Pamungkas, sadaya pamaksadan moal tenekanan upami teu aya ridho Alloh SWT. Ku kituna urang sami neneda ka Mantenna mugia sadaya paneja urang diijabah. Amiin Ya Alloh Ya Robbal ‘alamin.

Rupina sakitu nu kapihatur, bilih aya catur nu ngalantur, bobo sapanon carang sapakan, tusuk lakung kepang halang aya basa nu teu luyu sareng tetakrama, mugia sadayana jembar manah ngahapuntenna.

Wassalamualaikum warohmatullohiwabarakotuh.


//*